Представителят на най-голямата група кредитори (облигационерите) на Кремиковци АД Георги Прохаски каза за, че облигационерите имат готовност да подготвят в законовия срок до 29 юни оздравителния план за комбината. До този срок основните параметри трябва да бъдат ясни, допълни Прохаски.

Той посочи, че основната идея на плана е капитализация на вземанията, както и осигуряване на работа на мощностите, които имат възможност и потенциал да работят на сегашния пазар. Прохаски каза, че ще се заложи на това да се осигури работа на завода в такъв обем, който позволяват пазарът и възможностите на съоръженията в добро състояние.

Обемът на възможното производство ще определи и броя на работещите, които ще останат в комбината. Очевидно броят им ще трябва да бъде намален значително, каза Прохаски, без да се ангажира с процент на съкращенията. Сега не мога да посоча числа, но трябва да има допълнително намаление от сегашния брой на служителите, за да се стигне до ефективна и рентабилна работа на завода, посочи той.

Ще търсим съгласие с държавата по всички основни въпроси и се надяваме оздравителният план да бъде гласуван съвместно с различните представители на държавата, които имат вземания от Кремиковци, като например Агенцията за държавни вземания, държавните дружества - НЕК, Булгаргаз, каза Прохаски.

По повод решението на Административния съд на София-град от 10 юни да обяви за нищожно възстановяването на отпусната на Кремиковци държавна помощ, Прохаски посочи, че е било важно държавната помощ да отпадне, защото тя не може да се капитализира и в оздравителния план тя би тежала като задължение на оздравено предприятие.

Това практически би направило невъзможно приемането на оздравителен план, допълни Прохаски. Той изрази надежда държавата да не обжалва решението на съда. Не защото тя има някакви шансове да го спечели на последна инстанция, а защото това ще забави процедурата поне с още шест месеца, коментира той.

Потърсена за коментар заместник-министърът на икономиката и енергетиката Нина Радева каза за БТА, че не е възможно държавата да не оспорва решението на съда. Имаме решение на ЕК, че това е държавна помощ и това произтича изцяло от общностно законодателството, което като ниво на действие е с по-голяма сила от националното, допълни тя. Държавата ще обжалва решението в законовия 14-дневен срок, каза Радева. БТА

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!