Печалба в размер на 1.232 млн. лв. реализира за първото тримесечие на годината Оловно - цинков комплекс АД.

Произведени са 5 412 тона олово и 5 905 тона цинк, като приходите от продажби възлизат на 26.711 млн. лв. Разходите за производствена дейност са в размер на 23.889 млн. лв., което формира оперативна печалба от 2.822 млн. лв.

Информация за финансовия резултат е изпратена до Комисията за финансов надзор, като писмото е подписано от изпълнителния директор на кърджалийския комбинат Славея Стоянова.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!