Най-тежките месеци на кризата са били февруари и март миналата година и не очаквам тя да се задълбочи, каза в Плевен бившият финансов министър Пламен Орешарски. Според него положителното в икономическата политика на новото правителство, е че то не промени съществено данъчната политика и запази ниския размер на преките данъци. Новото правителство не се изкуши да заложи големи дефицити в бюджета, т.е. в някаква степен запазва стремеж поне на този етап да държи балансиран бюджет, каза още Орешарски.

Според него, обаче, най-голямата слабост е, че няма ясно изразена политика, а в усилията за излизане от кризата фискалната политика трябва да е подчинена на една основна цел – смекчаване на ефектите и съдействане на икономиката по-бързо да излезе от кризата.

Не откриваме и политики, свързани с по-нататъшното реформиране на ключови публични сектори, една част от които са забавени реформи и по наше време, да, каза още бившият финансов министър.

Според Пламен Орешарски за изминалите 6 месеца от управлението на новото правителство може да се направи и извода за една силна непоследователност в провеждането на политиките. Ако при равни други условия страната ни понесе сравнително леко тежестите на кризата, сега ми се струва, че изходът ще се отдалечи в резултат и на отсъствието на по-активни политики по отношение на противодействие и съдействие на икономиката да излезе от кризата, допълни бившият финансов министър.