Българският лекарски съюз (БЛС) внесе сигнал до главния прокурор Борис Велчев, в който се настоява за образуване на проверка във връзка с изчезналите  от бюджета на НЗОК за 2009 г. 319 млн.лв, съобщават от съсловната организация.

Според тях средствата за  здравно  осигуряване, събирани от НАП от граждани и юридически лица, липсва  приблизителната  сума от 319 млн. лева.  Тези   задължителни   вноски   би   следвало   да  са  част  от бюджета  на  Националната  здравноосигурителна  каса   за  2009 г., но не фигурират там.  

Средствата    са   отклонени     неправомерно    и    не  са използвани  за   заплащане    на    здравни     грижи,    каквото   е    тяхното предназначение – се казва в сигнала, подписан от председателя на БЛС д-р Цв.Райчинов.

Според съсловната организация, незаконното  поведение  на  длъжностни  лица  от  Министерство  на финансите и на  длъжностни  лица  от  НЗОК е  в  грубо противоречие със Закона   за   здравното   осигуряване,   който предвижда,  че бюджетът  на  НЗОК е основен финансов план за набиране и разходване на паричните средства на задължителното здравно осигуряване и е отделен от държавния бюджет.