От днес / 23 януари / Българска фондова борса временно ще преустанови ползването на допълнителния модул „Client Portfolio“ към системата COBOS. Това може да доведе до значително забавяне на изпълнението на поръчките, поради необходимостта от своевременни проверки, предупреждават брокерите.

Причината за временното преустановяване за ползването на модула е повишената търговска активност чрез системата COBOS и с оглед избягване на евентуални технически проблеми в работата на системата, които биха могли да произлязат от генерирането на множество събития в началото на търговската сесия, съобщава БФБ-София. Към настоящия момент това е необходимо за гарантиране на основната функционалност на системата COBOS, а именно дистанционното подаване на поръчки.

С допълнително съобщение на сайта на борсата абонатите ще бъдат уведомени за активирането на допълнителния модул.