През януари 2009 г. годишният прираст на широките пари (паричният агрегат М3) е 8.3% при 8.8% през декември 2008 г., съобщиха от БНБ.

В края на януари обемът им възлиза на 45.020 млрд. лв. при 45.778 млрд. лв. за декември 2008 г.

Най-бързоликвидният им компонент – паричният агрегат М1, намалява през януари до 6.2% на годишна база при 4.1% спад през декември.

В края на януари 2009 г. вземанията по кредити за Неправителствен сектор възлизат на 49.262 млрд. лв. при 49.084 млрд. лв. за декември 2008 г. Годишният темп на прираст е 31.1% през януари 2009 г. при 32.9% през декември 2008 г.

Кредитите за Нефинансови предприятия нарастват с 32% на годишна база през януари 2009 г. при 33.1% през декември 2008 г. и в края на месеца достигат 30.485 млрд. лв. Кредитите за Домакинства и НТООД (нетърговски организации, обслужващи домакинствата) са 18.055 млрд. лв. в края на януари 2009 г., като се увеличават с 28.3% спрямо същия месец на 2008 г. при 31.4% годишен растеж през декември 2008 г.

През януари 2009 г. жилищните кредити се увеличават с 35.1% на годишна база в сравнение с 38% през декември 2008 г.

Годишният прираст на потребителските кредити е 21.2% през януари 2009 г. и 25.1% през декември 2008 г., а на други кредити – съответно 6.8% и 5.9%.

Общият обем на кредитите за Финансови предприятия е 722 млн. лв. в края на януари 2009 г. и в сравнение с януари 2008 г. нараства с 69.1% при 73.8% годишно увеличение през декември 2008 г.