Днешната борсова сесия не се отличи с особена инвеститорска активност. Оборотът от търговията с акции остана под 500 хиляди лева. С 503 499 лева допринесе неофициалният пазар на облигации. Повече от половината от оборота, обаче, дойде от уговорени сделки с акции на Етропал, Фонд за недвижими имоти България, Пазарджик - БТ и Полиграфия.

SOFIX +0.59% до 362.52 пункта

BG-40 +0.23% до 104.13 пункта

BGREIT -0.03% до 38.51 пункта

BGTR-30 +0.39% до 274.85 пункта

Единствен индексът на дружествата със специална инвестиционна цел приключи в червения спектър с минимален спад. Най-много му натежаха акциите на Фонд за недвижими имоти България и Агро Финанс, макар че и двете дружества отписаха под процент от пазарната оценка.

Индустриален холдинг България беше най-печелившото дружество в състава на основния бенчмарк. Сключиха се сделки с 4 606 дяла на холдинга, а пазарната капитализация се повиши с 4.01%.

Подкрепа на SOFIX оказаха и дяловете на Каолин. С напредъка на сесията предприятието започна да трие натрупаните от сутринта загуби, като средната цена за брой се повиши с 3.77% спрямо предходната сесия.

Повече от 2 процента добавиха книжата на Еврохолд и Централна кооперативна банка, което също допринесе за ръста на основния бенчмарк.

От останалите финансови институции днес се прехвърляха акции на Първа инвестиционна банка. Тя също приключи деня с печалби, но повишението по позицията беше минимално.

Петрол и Алкомет бяха дружествата с най-сериозен ръст в състава на широкия индекс. Компаниите повишиха пазарните оценки с по над 5 на сто.

Биковете в днешната сесия поведоха книжата на САФ Магелан. Цената на отваряне беше малко над 2 лева за брой, като в две сделки се изтъргуваха общо 203 лота на цена 5.60 лева, което е повишение от 129.42%.

Със сериозни покачвания приключиха деня дяловете на Арома /9.72%/, Агрия груп холдинг /6.20%/, Витапорт Славяново /13.27%/ и Софарма имоти /13.45%/.

С над процент поскъпнаха книжата на Албена инвест холдинг. Минимални ръстове отбелязаха лотовете на Стара планина холд, Оргахим, Биовет, Евро инс, Зарнени храни България, както и привилегированите акции на Химимпорт. Без промяна в пазарната оценка приключи търговията за Синергон холдинг, катекс, Химимпорт, Химко, Елхим Искра, Унифарм и други.

Най-губещото дружество днес беше ХД Дунав. При 20 изтъргувани ценни книги компанията изтри 50 процента от пазарната капитализация. С 28.23 на сто падна средната цена за дял на Черноморски холдинг, а с 24.85% - на Корпорация за технологии и иновации Съединение.

Собственика си смениха и 530 акции на Българска телекомуникационна компания при спад в пазарната оценка от 8.77 процента.

В списъка с губещите попаднаха още дяловете на Доверие Обединен холдинг /-2.34%/, Св. Св. Константин и Елена Холдинг /-10.55%/, Полимери /-1.05%/, ЕМКА /-9.93%/, Енемона /-0.21%/ и други.

* Акция на деня

172 900 лота на Полиграфия се прехвърлиха в една уговорена сделка, от която се формираха 1 175 720 лева оборот. 311 акции на дружеството смениха собственика си на регулиран пазар, като минаха в 4 сделки. Компанията повиши пазарната си оценка с 25 процента.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!