Пазарът на офиси поведе възстановяването на сектора на бизнес имотите през 2013 г. по данни на международната консултантска компания Cushman & Wakefield.

Общият обем на наетите площи в София е достигнал най-високото си ниво от 2008 г. насам и за първи път за последните пет години е надхвърлил 100 хил. кв. м.

Активността на пазара на индустриални и логистични площи се запазва на нивата от 2012 г., а търговските вериги отново започват да наемат складове в София и околностите й. Стойността на покупките на имоти с инвестиционна цел също се е увеличила до 56 млн. евро, макар че броят на сделките е бил ограничен.

Според компанията през 2013 г. продажбите на активи поради свръхзадлъжнялост на собственика са осигурили основния обем от пазара. Местните инвеститори са преобладавали сред купувачите. През 2013 г. в София са били въведени в експлоатация нови офис сгради с 34 хил. кв.м площ, най-малко от 2006 г. насам. Обемът на усвоените е нараснал с 12.2 на сто в сравнение с 2012 г. до 108 300 кв.м. Аутсорсинг секторът и бързо развиващи се местни ИТ фирми са имали основен принос за растежа с 41 на сто дял от усвоените площи за годината.

Заради намалението на свободните площи на най-предпочитаните от международните наематели локации наемите са започнали да се повишават и в края на годината са били на двуцифрени нива от 10-12 евро на кв.м месечно във всички сгради с висока заетост. Отдаваемите площи в съвременни търговски центрове са се увеличили с 18 на сто през 2013 г. с откриването на лайфстайл мола Paradise Center в София и първия мол от открит тип в Бургас - Strand. Освен към столицата през 2013 г. търговците са се ориентирали и към водещите молове в другите големи градове. Силните продажби през летния туристически сезон са ги мотивирали да търсят локации в морските градове, коментират от компанията.

Обемът на усвоените индустриални и логистични площи в София се е изравнил с този от 2012 г. - 78 хил. кв.м. Търговските вериги и доставчиците на логистични услуги отново са започнали да търсят складови площи в София и околностите й, а производителите на автомобилни компоненти и електрооборудване - да строят или наемат в големите градове в страната. Възможностите за растеж в съществуващи сгради са ограничени, което според компанията засилва натиска за стартиране на нови проекти и държи наемите стабилни на ниво 3.5 евро на кв.м за качествени площи.

В индустриалния сектор строителството е свързано с разширяване на производството от вече установени компании и в по-малка степен - с нови инвестиции. Липсата на свободни площи и ръстът на търсенето според компанията би трябвало да окуражи строителните предприемачи. От фирмата очакват следващата им стъпка да бъде развитието на проекти, които да предложат качествени складови площи предимно в района на София - Елин Пелин, Равно Поле, Божурище, а също така и около Пловдив.