Нетна загуба в размер на 8.607 млн. лв. отчита Петрол АД в консолидирания си отчет за второто тримесечие на годината. През същия период на миналата година дружеството се е движело със загуба в размер на 4.211 млн. лв., става ясно от сравнителната информация.

Приходите от дейността се увеличават с 6% до 509.371 млн. лв., като най-голям скок дружеството отчита в приходите от извършвани услуги. Там ръстът е от 48% до 9.227 млн. лв.

Разходите за дейността на Петрол АД скачат със 7% до 521.787 млн. лв.

Като цяло икономическите условия през първото полугодие на 2010 година не са съществено изменени спрямо 2009 година, се посочва в междинния доклад за дейността. Там е декларирано намерение за запазване на добрите практики и резултати и през 2010 година.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!