До 18.4 млн. лв. достигна нетната консолидирана печалба на Петрол АД за деветте месеца на 2007 г., при 16.8 млн. лв. за същия период на предходната година. Това показва отчетът на дистрибутора на гориво, предаден в БФБ-София.

Общите приходи на компанията бележат ръст до 1.006 млрд. лв. за периода януари – септември, като за разглеждания период на 2006 г. те са били в размер на 991.4 млн. лв.

Увеличават се и разходите, като от 971.2 млн. лв. за деветмесечието на миналата година сега те възлизат на 985.8 млн. лв. Спад бележат разходите за икономически елементи – от 959.9 млн. лв. до 912.4 млн. лв.

Основният капитал на Петрол АД е в размер на 109.250 млн. лв., а собственият е 185.4 млн. лв.

Добрите данни, които отчете компанията, не останаха незабелязани от инвеститорите и книжата на дружеството се покачиха с 3.99% до 4.69 лв. при изтъргувани до момента 402 лота.