Неодитираната печалба на Първа инвестиционна банка /ПИБ/ за 2009 г. отчита спад с 37% на годишна база до 32.019 милиона лева, сочат данните от отчета на компанията.

Доходът на акция пада до 0.29 лева, докато през 2008 г. беше 0.46 лева.

Нетните лихвени приходи на банката са се свили с 19.45 хиляди лева до 124.901 милиона лева заради значителното увеличение на разходите по лихви. Намаляват и приходите от такси и комисионни.

Балансовата стойност на активите на ПИБ се е свила с 3.77% на годишна база до 4.095 милиарда лева.