Първа инвестиционна банка /ПИБ/ отчете печалба от 7.201 милиона лева за първото тримесечие на 2010 г., съобщиха от банката.

За сравнение, за същия период на миналата година финансовата институция отчете 12.652 милиона лева, т. е. – намалението е в размер на 5.451 милиона лева, или с 43 на сто.

Според доклада за дейността на финансовата институция, обаче, общите приходи от банкови операции през първото тримесечие на годината нарастват с 4.202 милиона лева спрямо първите три месеца на 2009 г. Нетният лихвен доход пък е отчел ръст от 5.875 милиона лева.

Свиването на печалбата пък от ПИБ обясняват с увеличаването на разходите за обезценка с 9.4 милиона лева спрямо края на последното тримесечие на 2009 г.