В настоящият момент на ниска ликвидност се отварят доста добри инвестиционни възможности, които са свързани с по-добрите доходности на някои фиксирани инструменти /облигациите/, съобщиха от Pioneer Investments. В Европа предпочитаме, 2-3 годишни облигации, а в САЩ облигациите с висока доходност. Също така става ясно че, ситуации като тази с Беър Стърнс няма да бъдат толерирани, защото средни и големи финансови институции не могат да бъдат оставени да фалират. Това дава ясен сигнал че кредитната криза е овладяна.

Американската икономика вероятно вече се подобрява, като монетарната и фискална политика на САЩ би предотвратило инфлация. Но, вероятно ще има забавяне на ръста заради затрудненото потребление на средния американец.

Инфлацията е сериозен проблем за развиващите се страни. Факта, че храните и енергийните ресурси поскъпнаха значително, би се отразил най-вече в развиващите страни където голяма част от доходите отива за тези две пера. В някои развиващи се страни, храната заема до 50% от доходите на хората. Това е опасно, защото сериозно би намалило потреблението на други стоки. Поради тази причина, намаляваме експозицията си към развиващите се пазари, въпреки че оставаме оптимисти за акциите като цяло.

Японските акции се търгуват под счетоводната си стойност, като нямат експозиции към кредитните проблеми в САЩ. Заплатите на населението започват да се увеличават, като валутата е подценена. Ето защо смятаме че, Япония може да навлезе в 10 - 15 годишен мечи пазар.

Позицията на Pioneer Investments за американските акции е уверена, докато европейските акции са неутрална част от портфейла им. В САЩ, печалбите би трябвало отново да са добри през 2009 г., докато в Европа би могло да се очакват трудни макроикономически условия през следващата година, смятат от Pioneer.

Като цяло финансовата криза е овладяна, но междубанковото финансиране остава трудно, е мнението на Pioneer Investments. Рекапитализацията на банките също е проблем като трябва да си види дали пазара може да поеме всичките банкови предлагания за капитализация. Все пак процеса трябва да премине преди да смятаме че, финансовите пазари работят нормално.

* Инвестиционен анализ на Pioneer Investments