Интересът към проектите за възобновяеми енергийни източници е по-голям от ресурса за реализацията им. Това стана ясно по време на конференция, посветена на проблема.

Според енергийния министър Трайчо Трайков, ако секторът продължи да се развива неустойчиво, може да се повтори кризата от имотния сектор.

Към момента има подадени заявления за над 12 000 мегавата електроенергия от възобновяеми източници, които да се присъединят към мрежата.

Най-късно до края на август трябва да има план за развитието на възобновяемите енергийни източници до 2020 година. От екологичното и енергийното министерство искат обаче поне дотогава да бъде спряно подаването на нови проекти, за да се регулира секторът.

Според министър Нона Караджова планът ще даде яснота къде могат да бъдат изграждани мощности и така бизнесът няма да се налага да проучва неподходящи земи.

Един от проблемите е с промяна статута на земеделските земи. След като това се случи обаче не се реализират проекти за ВЕИ, а се търси продажба на замята. Веднъж обаче променен статутът, той не може да бъде възстановен.

Eлектроразпределителните дружества пък се срещат с друг проблем. Често инвеститори сключват предварителни споразумения за включване в мрежата с тях, а после се оказва, че имат средства само за проучвания. Те се надяват на по-късен етап да се намерят още инвеститори, които да осигурят средства, но ако това не стане, загубите остават за мрежовите оператори.

От Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България очакват за три години между 3 и 4 млрд. евро да бъдат инвестирани в сектора на зелената енергия.