Финансовият резултат на Пловдив Юрий Гагарин БТ АД за шестмесечието е отрицателен и е в размер на 
1.4 млн. лв. Това покзавта данните от  междинния финансов отчет, представен в БФБ.

Приходите от дейността са 19.4 млн. лв., което е спад с 10.4 % спрямо същият период на 2007 година.

Разходите  за  дейността  са в  размер  на 20.6 млн.  лева и  са  нараснали спрямо същият период на 2007 година. Увеличение бележат разходите за услуги, материали, амортизации и възнаграждения. 

През първото шестмесечие на 2008 година е привлечен нов кредитен ресурс в размер на 1.5 млн. лв., става ясно още от данните.

Капиталовите разходи на дружеството през първото шестмесечие възлизат на  над 6.6 млн.лв., като въведени в експлоатация през периода са лепачна машина Bobst за 2.1 млн. лв. , сушилна секция към  печатна машина АТЕNA АТN за 167 хил. лв.и обръщач на палети TOPPY за 81 хил. лв.

В днешната търговия книжата на пловдивската компания се понижиха с 4.84% до 59 лв. средна цена за лот, след прехвърлени по позицията 76 книжа.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение.