Общо 46 процента от взелите ипотечен кредит в България не знаят как е образувана лихвата по кредита. Почти същия проецнт - 44, считат, че тяхната лихва е фиксирана за целия период на кредита, а заем с такива условия не се предлага на пазара.

 

Мнозинството от хората са избирали сами банката, сами са проучвали офертите, доверявали са се на приятели, които обаче нямат нужното образование и опит.

 

Финансовата култура на кандидатите за кредити през последните 5-6 години води до тези плашещи резултати, разкрива проучване на MoitePari.bg и СИБАНК.

 

Резултатите покачват, че 36% от потребителите ползват ипотечен кредит, в същото време 42% от неползващите имат желание да кандидатстват за такъв през следващата 1 година.

 

Бумът на строителството на нови жилища и традиционно заложеният стремеж на българина да притежава собствен имот за свой дом, посочено като цел на кредита от 71% от анкетираните, логично водят до силен интерес на търсенето на кредити за тази цел. Преди кризата през 2009 г. същите предпоставки доведоха до силен тласък на кредитирането.

 

Към днешна дата ипотечното кредитиране отново започва да расте. Данните на СИБАНК потвърждават статистическия резултат от проучването.

 

След традиционно слабите първи два месеца на годината, в края на март и началото на април вече се забелязва осезаемо раздвижване на пазара на ипотечни кредити“, коментира Кристоф Де Мил, изпълнителен директор на СИБАНК, отговаряща за сегмента банкиране на дребно.

 

Само за първата седмица на април банката отчита над 100% ръст на исканията за кредит в сравнение с целия април на 2013 г. Най-силно е търсенето в големите градове като София, Пловдив, Варна, Стара Загора и Русе.

 

В същото време само за 23% от ползващите ипотечен кредит, обективният показател годишен процент на разходите (ГПР), отчитащ всички разходи по кредита, е бил реален фактор при избора на оферта.

 

Вместо това длъжниците са гледали най-вече лихвения процент, въпреки че той се променя с течение на времето в зависимост от пазарните условия.

 

По отношение на срока на исканите и получаваните кредити, на база по високата цена на кредита в минали години, продължителността на настоящите кредити е в границите от 15-30 години, но срокът на исканите нови кредити е значително по-къс - 5-20 години.

 

Една трета от длъжниците и над половината от българите, които нямат ипотечен кредит, вярват, че дори и при временни затруднения ще се справят с обслужването му.

 

Задлъжнялостта на анкетираните е в границите на 25 000 до 75 000 лв. Това посочват 54% от далите отговор на въпроса за размера на кредита, който са усвоили. Прави впечатление също така, че 4% от далите отговор са усвоили кредити между 150 000 и 200 000 лв. и в същото време почти същия процент са получили значително по-голям кредит – над 250 000 лв.