Обединение УИГ и партньори предложи най-ниска цена от 450 хиляди лева, без ДДС,  за консултантски услуги за изготвяне на Анализ на разходи и ползи на проекта за строителство на автомагистрала „Струма”. Това стана ясно след отваряне на ценовите оферти на кандидатите в Агенция „Пътна инфраструктура”.

Най-високата цена сред останалите шест кандидати, на които бяха отворени ценовите оферти, бе на „Гетинса Инхениериа” ООД – 1 милион и 200 хиляди лева, без ДДС.

В началото на месеца бяха отворени техническите оферти на кандидатите. Критерий обаче за избор на консултанта, който ще извърши одит на проекта според европейските изисквания, е най-ниската цена.

Окончателното решение за избор на победител в обществената поръчка ще вземе управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”.