Агенция Муудис понижи кредитния рейтинг на Испания от ААА на Аа1, като запазва мнението си за стабилни перспективи пред страната. Това решение бе очаквано от инвеститорите на финансовите пазари.

Испания бе подложена на тримесечно наблюдение от страна на рейтинговата агенция, като това е една от трите стъпки, които се предприемат преди реалното коригиране на оценката.

Според Moody's Investor Service, перспективите за слаб икономически растеж на страната и мерките за фискална консолидация са основните причини за понижаването на кредитния й рейтинг.

Според Муудис БВП на Испания ще нараства само с по 1% годишно през следващите няколко години. MarketWatch