Червен вторник записва БФБ финални метри преди края на борсовата година. Едва около 3 млн. лева е оборотът от сделките, сключени в първия час на сесията като пониженията отново са доминиращи.

Със спад от 0.73% SOFIX е вече на 1 691.45 пункта. С 1.15% до 500.67 пункта се срива BG40. BGREIT и BGTR30 също са на отрицателна територия съответно с 0.37% до 98.44 пункта и 0.67% до 1 059.17 пункта.

Акциите на Фазерлес АД поевтиняват с 4.37% до 290.81 лева, но изтъргувани до момента са само 10 ценни книги. С 2.33 на сто се понижи цената на Химимпорт АД, като при обем от 11 823 акции формираната им средна цена е 15.07 лева за брой. Монбат АД също е сред губещите с 1.12% понижение до 29 лева за акция, като в сделки в ранната сесия са реализирани 2 027 книжа. Софарма АД също не е подмината от негативните настроения и записва корекция с 1.16% надолу до 8.52 лева за акция при прехвърлени 2 970 броя.

Вторникът донесе загуби и на Енергоремонт Холдинг АД, където спадът е с близо 15 %, Метизи АД- Роман и Катекс АД. Продължава корекцията в цената на акциите на Трейс груп холд АД, като сделките вече се сключват на 273.00 лева, което е отстъпление с 2.84% спрямо нивото на затваряне на вчерашната сесия.

Машиностроителните М+С Хидравлик АД и СПАРКИ Елтос АД отчитат повишения, но при малки обеми от изтъргувани акции. Ценна книга на предприятието от Казанлък се разменя на средна цена от 13.90 лева, а на ловешкото дружество - за 16.14 лева, което е ръст с 1.19%. Сердиком АД също е сред печелившите с 29.91% до 2.91 лева, но при едва 50 прехвърлени по позицията ценни книги.

Най-новото дружество на борсата - Зърнени храни България АД се търгува интензивно на блоков пазар, а в нормалната търговия акциите му регистрират ръст с 2.05%, но все още остават на цена под емисионната.

* Информацията е актуална към 10.30 часа.