На международните кредитори на Португалия може скоро да се наложи да облекчат условията за отпускане на спасителни средства на страната. В противен случай може да се стигне до гръцкия сценарий, тъй като правителството в Лисабон се сблъсква с непреодолими препятствия в опитите си да изпълни целите си за намаляване на бюджетния дефицит.

Усилията на португалския министър-председател Педро Пасос Коелю да ревизира ангажимента за ограничаване на държавния дефицит бяха възпрепятствани през миналата седмица, когато планираните съкращения на пенсии и платен годишен отпуск за държавните служители бяха определени за противоконституционни.

Решението на съда ще коства на правителството близо 2 млрд. евро през следващата година, според местните медии.

А предвид това, че търсената от инвеститорите доходност на португалските 10-годишни облигации е над 10%, планираното завръщане на страната на дълговите пазари през следващата година вероятни няма да се случи.

Подобно развитие на ситуацията ще наложи отпускане на допълнителна международна помощ.

Бюджетният дефицит на страната е нарасна с 25% през миналата година, а икономиката продължава да потъва в рецесия.

Въпреки, че страната отговори на целите за фискален дефицит, определени от Европейския съюз и Международния валутен фонд (МВФ) за 2011 г. с помощта на държавния пенсионен фонд, през тази година това няма как да стане.

И докато Лисабон вече получи спасителен заем за силно задлъжнелия бюджетен сектор, то рисковете пред португалските банки продължават да растат със задълбочаването на икономическата криза в страната. Задълженията на гражданите и бизнеса към банките възлизат на 300% от брутния вътрешен продукт на Португалия и нивата на лошите кредити постоянно се покачват.

Така, ако не бъдат взети спешни мерки, повторението на станалото в Гърция е твърде възможно да се случи в Португалия.