Общият размер на касовите постъпления за България от ЕС за 2008 г. са 1.488 млрд. лева, а вноската ни в общия бюджет на ЕС е в размер на 720 млн. лева, заяви днес министърът на финансите Пламен Орешарски в доклад за изпълнение на консолидираната фискална програма за 2008 г. пред Комисията за бюджет и финанси в Народното събрание (НС).

Приходите ни за миналата година са 27.317 млрд. лева, като ръстът е от 0.5%. В частност данъчните приходи са за 22.167 млрд. лева. А в разходната част са отбелязани 25.315 млрд. лева, което е малко под цифрата в гласувания бюджет в НС. В структурата на данъчните приходи за 2008 г. най-голям дял имат тези от ДДС – 33.8%, следвани от социалните и здравни осигурителни вноски – 24.3% и акцизите – 18.3%.

В изпълнение на мерките за противодействие на финансовата криза, е увеличено дяловото участие на държавата в капитала на търговски дружества в размер на 625 млн. лева, като в тях са 125 млн. лева на "Българска банка за развитие“ за осигуряване развитието на малкия и средния бизнес чрез банковата система, в подкрепа на нейната ликвидност и за по-добър достъп до кредитен ресурс и оборотен капитал на фирмите. В част от тази сума са и 500 млн. лева за Българския енергиен холдинг във връзка със стартирането и изграждането на АЕЦ "Белене“ и инвестиции в енергийния сектор.

През декември 2008 г. са извършени директни плащания за сметка на ЕС и националните доплащания за селскостопанските производители чрез бюджета на разплащателната агенция към ДФ "Земеделие“ в размер на 320 млн. лева. Фискалният резерв за 2008 г. е достигнал 8.4 млрд. лева, като нарастването е с около 1 млрд. лева в сравнение с предходната година, а за годините на управлението на правителството се е увеличил с 4 млрд. лева. Тези цифри не подкрепят мненията у нас, че Министерството на финансите си съставя лесна приходна част, за да отчете след това преизпълнение, заяви министърът на финансите. Според Орешарски отчетените резултати потвърждават водената благоразумна у гъвкава фискална политика, въпреки влошената международна среда.

Източник БГНЕС