Повечето болници в страната са привели дейността си в съответствие с новите изисквания за избор на екип и спазват правилата.

Това показват междинни резултати (до средата на февруари) от проверки на районните здравни инспекции в страната, съобщават от пресцентъра на Министерството на здравеопазването.

Най-много нарушения са констатирани в столицата и причината е, че тази услуга се ползва най-вече от пациенти в София. За един месец правото си да изберат екип са упражнили 1638 души, от които 1100 са се лекували в столицата, уточняват от здравното министерство.

В някои от случаите на нарушения са внесени суми за избор на екип, а е правен избор на лекар, в други сумите са превишавали допустимите в наредбата. Проверките продължават в цялата страна, се посочва в съобщението.

От министерството напомнят, че изборът на екип се прави само по желание на пациентите и нито едно лечебно заведение няма право да ги задължава да го извършват. За тази цел на видно място в болниците трябва да е публикуван списък с цените за избор на екип, на съответните клинични пътеки, както и на пределните цени, определени от наредбата. Избор на екип не се допуска, когато лекарят или екипът е само един, както и след приключване на интервенцията. Избор на екип не може да се прави и за целия престой на пациента в болницата. 

При нарушаване на правата пациентите могат да сигнализират в районните здравни инспекции, Министерството на здравеопазването и Изпълнителна агенция "Медицински одит".