2010 г. ще бъде обещаваща за инвеститорите в търговски площи, прогнозират от консултантската къща LaSalle. Според тяхно проучване, свободното падане на цените на всички основни пазари вече е почти спряло.

Възстановяването на пазарите, обаче, все още е твърде неравномерно. Във Великобритания ръстът на цените подсказва, че най-добрите възможности за инвеститорите вече са отминали. Пазарните играчи във Франция и Германия се окачва да бъдат сред най-активните, докато пазарът в Централна и Източна Европа най-вероятно ще остане почтипарализиран. Най-бавно, според доклада на LaSalle, ще се възстанови пазарът в САЩ.

Най-добри възможности за инвеститорите през 2010 г. ще предложи азиатският имотен пазар, особено с оглед на бързото и устойчиво икономическо развитие в Китай и Индия.

Въпреки оптимистичната настройка на инвеститорите и желанието им за повече рискове, от LaSalle смятат, че през 2010 и 2011 г. те ще бъдат значително по-предпазливи.