Агенцията за приватизация прекрати приватизационната процедура за продажбата на 9 697 101 броя акции, представляващи 100% от капитала на “Топлофикация - Шумен” ЕАД, Шумен, съобщават от ведомството.

Дружеството се продаваше чрез конкурс на един етап. Решението е взето във връзка с липсата на инвеститорски интерес към топлофикацията. Първоначално две фирми закупиха конкурсна документация:

“ТЕЦ Марица 3”АД, гр.Димитровград;

“Далкия България”ЕАД, гр.София.

До изтичането на крайния срок (6 октомври 2008г.) за сертифициране и закупуване на информационен меморандум нито един от двамата участници не подаде документи за продължаване на участието си в процедурата.