Въпреки, че месецът е в периода на отпуските, юли предложи по-голяма динамика, отколкото неговия предшественик юни. Активността на банките по отношение на депозитните им продукти се запази висока, повиши се и активността им при ипотечните кредити. Повишената активност от една страна говори за това, че пазарът все пак не е в застой, от друга, че банките са принудени да бъдат активни. За съжаление активността им по отношение на ипотечните кредити се изразяваше отново основно в оскъпяването им. Забеляза се и нещо различно досега. Наред с общата тенденция на оскъпяване на заемите, две от банките подобриха, при това, чувствително своите оферти. Дали това ще се превърне в обща тенденция, обаче е трудно да се каже. Предвид факта, че за повечето банки последните корекции бяха в посока по-скъпи заеми, очакването за положителна промяна се измества още напред в бъдещето.

Срочни депозити

През изминалия месец юли банките проявиха интензивност по отношение на политиката си по срочни депозити. Особено интензивни бяха трезорите в началото и краят на месеца, поради изтекли промоции по предлагани от тях депозити. Нито една банка не прекрати стартирала промоционална кампания по депозити, което затвърди тенденцията през изминалите няколко месеца. Новите предложения по срочни депозити бяха малко на брой, напълно в духа на летните отпуски.

В началото на изминалия месец ОББ удължи с цели 6 месеца срока на промоционалната си кампания по 3-месечните, 4-месечните и 5-месечните си стандартни срочни депозити в BGN и EUR. Промоцията по 5-месечните стандартни срочни депозити се предлага единствено в BGN и годишната лихва, която банката предоставя е 9.00%. При тримесечните промоционални депозити лихвата в BGN на годишна база е 7.50%, а в EUR тя е малко по-ниска – 5.50%. За срок от 4 месеца според промоцията в BGN годишната доходност е 8.00%, а в EUR съответно 6.00%. Посочените лихвени проценти са валидни са депозити, открити до 31.12.2009 г.

Отново през първите няколко дни на месец юли ПИБ също взе решение за удължаване крайния срок на промоционалните си шестемесечни депозити „Заплата” и „Пенсия”. Промоцията по тези предложения беше удължена също с цели 6 месеца. При депозит „Заплата” с ежемесечно изплащане на лихвата лихвата на годишна база е 7.70% за спестявания в BGN и EUR. Депозит „Пенсия” е с малко по-високи лихви, които достигат до 7.90% годишно за депозити в BGN и EUR. Посочените две предложения са валидни за депозити, открити до 31.12.2009 г. Успоредно с това банката удължи крайният срок на промоцията по 3-месечния си стандартен срочен депозит в щатска валута, при който лихвата на годишна база е 5.50%. Новият срок на промоцията по този депозит е 30.09.2009 г. Около две седмици по-късно (от 15.07.2009 г.) банката започна активна промоционална кампания по новия си тримесечен „Супер депозит”, предлагащ се в BGN и EUR. Той беше заменен от „Летен депозит” и при него трезора предоставя лихва от 9.75% годишно и в двете валути. Няма изискване за минимална сума при откриване на депозита. Предложението е валидно за депозити, открити до 30.09.2008 г.

През първите няколко дни на изминалия месец СИБанк също взе решение да удължи срока на промоцията по стандартните си срочни депозити в BGN, EUR и USD. По-високите лихви по тези депозити се отнасят за срок от 3, 6 и 12 месеца. Лихвените условия по тези предложения останаха без промяна, като за едногодишен депозит в BGN лихвата варира между 8.90% и 9.45% (в зависимост от сумата на депозита). Кампанията на трезора по тези депозити беше с краен срок 24.07.2009 г. След настъпване на тази датата промоцията не беше прекратена и банката удължи отново крайния й срок до 26.10.2009 г. Трезорът прекрати промоцията си по краткосрочния депозит „1+2+3”, която изтече в края на месец юли. В резултат на това бяха върнати предходните лихвени условия по тези депозити. Според тях лихвата нараства, като за последния лихвен период достига 8.50% в BGN, 6.80% в EUR и 4.00% в USD.

Отново в самото начало на месец юли БАКБ също актуализира Лихвения си бюлетин, чрез което удължи срокът на промоционалната си кампания по тримесечните си стандартни срочни депозити в BGN, EUR и USD. Промоцията по 6-месечния депозит с растящ лихва също беше удължена. Промоционалната кампания по тези депозити беше удължена с 2 месеца още преди да изтече нейният краен срок. От предложенията могат да се възползват всички, открили депозити до 10.09.2009 г.

Считано от 01.07.2009 г. Банка ДСК удължи крайния срок на промоционалната си кампания по стандартните си срочни депозити със срок от 1, 3, 6 и 12 месеца в BGN, EUR и USD. Лихвените условия по тези депозити бяха запазени, като преди да изтече крайния срок трезорът удължи срокът по тези влогове до 31.08.2009 г.

Отново в началото на изминалия месец Банка Пиреос България също удължи промоционалния срок на депозити „Пиреос Стандарт”. Трезорът предоставя по-високи лихви, валидни за депозити „Пиреос Златен”. При депозит „Пиреос Стандарт” лихвата е най-висока за депозит в BGN и за срок от 6 и 12 месеца, където банката предоставя годишна лихва от 9.10%. В EUR лихвата за този срок е 6.50%, а в USD – 4.65% годишно. Промоцията, при която се предоставя по-високи лихви се отнася и за авансовите депозити на банката в BGN и EUR. И по тези депозити банката предоставя лихва, прилагана за „златни” депозити, независимо от сумата на депозита. И тук лихвата е най-висока при депозит в BGN и за срок от 12 месеца, където банката предоставя 9.00% доходност и 5.80% в EUR. Промоцията по тези предложения е валидна за депозити, открити в периода от 01.05.2009 г. до 15.09.2009 г.

През първите няколко дни на месец юли Юробанк И Еф Джи България също удължи промоционалния си срок по стандартните си срочни депозити в трите базови валути - BGN, EUR и USD и за срок от 1, 3, 6 и 12 месеца. При едногодишния депозит в BGN лихвата е 9.60%. В EUR тя е с 2,00 п.п. по-ниска – 7.60%, а в USD – 6.60%. Промоцията по тези предложения е валидна за депозити, открити в периода от 13.04.2009 г. до 24.07.2009 г. Освен тези депозити банката удължи срокът и на Юнската си промоция по 4-месечния си стандартен срочен депозит в BGN и EUR. За този срок лихвата на годишна база е 9.25% за депозити в BGN и 7.00% за тези в EUR. Крайният срок на тези предложения отново е 24.07.2009 г. В края на месеца банката не прекрати тези промоции, а отново удължи крайният им срок до 31.08.2009 г.

УниКредит Булбанк също удължи срока на промоцията по стандартните си срочни депозити. При тези депозити банката предоставя надбавка над лихвата за новопривлечени средства. Годишната лихва по тези депозити нараства прогресивно с увеличаване срока и сумата, която клиентът влага. По-високите лихви се отнасят за депозити със срок от 6, 12 и 24 месеца във всички валути. Промоцията по тези депозити беше удължена с един месец и нейният краен срок вече е 31.08.2009 г. Трезорът удължи крайния срок и на промоцията си по нарастващия депозит „Растяща лихва”. При него за последния лихвен период се предоставя бонусен лихвен процент, чрез който лихвата за депозити в BGN достига 12.00%.

Считано от 06.07.2009 г. Токуда банк започна предлагане на нов 6-месечен депозит, наречен „Токуда Авангард”. Той се предлага в трите базови валути - BGN, EUR и USD. Лихвата на годишна база за депозити в BGN и EUR е 8.70%, а за тези в USD – 5.50%. Лихвата се изплаща на падеж, като условията по депозитът позволява той да бъде подновен автоматично от същия вид. Минималната сума за откриване на този депозит е 2000 BGN/ EUR или USD.

Считано от 15.07.2009 г. ПИБ също започна активна промоционална кампания по новия си тримесечен „Супер депозит”.

В средата на изминалия месец Райфайзенбанк също удължи крайния срок на промоционалната си кампания по стандартните си срочни депозити за физически лица. Промоцията се отнася за трите базови валути - BGN, EUR и USD. Лихвените условия останаха непроменени, като за едногодишен депозит в BGN, лихвата е между 8.80% и 9.30% (в зависимост от сумата на депозита). За същият срок, но в EUR тя е малко по-ниска – между 7.10% и 7.62%. Сравнено с тези лихви доходността по едногодишния стандартен срочен депозит в USD е по-ниска, като варира между 4.20% и 4.50%. Посочените лихвени проценти са валидни за депозити, открити до 15.09.2009 г.

Societe Generale ЕКСПРЕСБАНК също удължи срока на промоцията по срочни си депозит „Гарант”. За срок от 9 и 12 месеца банката предоставя годишна лихва от 8.75% за депозити в BGN и 5.75% за тези в EUR. Промоцията е валидна за депозити, открити в периода от 20.07.2009 г. до 15.09.2009 г. При влагане на по-големи суми банката предоставя допълнителна лихвена надбавка от 0.25%. Успоредно с това банката взе решение да удължи и срока на промоцията по депозит „Тактика”, предлагащ се в BGN и EUR. Този депозит е съставен от два лихвени периода, всеки от който от по 6 месеца. За 2-ия лихвен период годишната лихва за депозит в BGN достига 9.00% и 7.00% при депозит в EUR.

Потребителски кредити


Месецът, който отмина не успя да предложи нещо запомнящо се, което да го отличи от тези преди него. Банките бяха, може да се каже пасивни в този период и свидетелство за това е, че само 3 от тях предприеха корекции в условията на своите продукти. Както се очерта тенденцията на поскъпване на земите вече няколко поредни месеца, дори и една година, така и през юли промените бяха в тази посока. Следвайки общата тенденция на скъпи заеми, банките отново предприеха някои завишения.

Общинска банка
– Корекциите на банката през изминалия месец бяха в посока покачване на лихвите. Досегашните нива от мин. 14%, независимо дали клиентът превежда работната си заплата в банката или внася вноската на каса, бяха диференцирани. Офертите на банката при превод на работна заплата вече са с 0.12 п.п. по-високи и достигат лихви в размер на 14.12%. Тези, които са с вноска на каса са с 1 пункт по-скъпи и достигат стойности от 15.12%.

ПИБ също завишиха своите лихвени проценти. Досегашните стойности на лихвите бяха повишени с 0.75 п.п.

Промените при СИБанк бяха по-съществени. Следвайки общата посока на промените по офертите на банките, СИБанк също завиши своите лихви. Разликата в лихвите на потребителските кредити, които досега предлагаше банката в лева и евро се сви чувствително. Досегашната разлика от около 1 п.п. беше свита до около 0.25 п.п. Новите лихви на банката в лева за кредити без превод на РЗ поскъпват с 1.50 п.п., а в евро с 2.25 п.п. Кредитите с превод на РЗ в лева поскъпват с 1.45 п.п., а тези в евро – с 2 п.п.

Жилищни и ипотечни кредити

За разлика от потребителските кредити, при ипотечните, банките бяха значително по активни през юли. Двойно повече бяха тези, които промениха условия по своите продукти.

Първата от тях е Банка Пиреос България. Новото там е при жилищен кредит „ЧУДО”. Вече максимална сума на кредита е 240 000 лева или равностойност в евро (досега нямаше максимална сума). Също така вече не се позволява гратисен период по кредита. При някои от таксите също настъпиха някои корекции. Въвежда се такса за кандидатстване в размер на 50 лв. Таксата за предсрочно погасяване се преобразува в 0% със собствени средства. При рефинансиране от 1 до 5-та година на кредита - 5 %, при рефинансиране след 5-та година на кредита – 2%.

International Asset Bank също промени част от условията на своите продукти. Промените засегнаха единствено таксите за оценка на обезпечението и за предоговаряне на условията по кредита. Те нараснаха съответно със 140 лв. и с 5 лв.

Юробанк И Еф Джи България е поредната банка с променени условия. За разлика от разгледаните до тук, корекциите при нея нямат пряко отражение върху цената на отпусканите заеми. На практика промените са само три и се изразяват в следното:
  1. Увеличава се максималният процент на финансиране – от 75% на 80% за покупка на основно жилище и от 55% на 70% за останалите случаи;
  2. Увеличава се максималния размер на отпусканите кредити – от 150 хил. евро на 500 хил. евро.
  3. Съотношението вноска / доход се намалява от 70% на 55%.
СИБанк е следващата банка, която коригира някои от параметрите по кредитите предлагани от нея. Така например всички жилищни заеми, чиято такса за усвояване беше 1.25%, бе завишена до 1.50%. Корекция претърпяха и лихвите. За жалост при нито една от промените не се предприе понижение. Така, при новите лихвени условия кредитите на банката вече са по скъпи с 0.50 п.п. – 1 п.п.

Доста активна през месеца беше МКБ Юнионбанк. Банката промени съществена част от характеристиките на предлаганите от нея продукти:
  1. Максималната възраст при погасяване на кредита нарасна от 65 г. на 70 г., като за периода от 65 г. до 70 г. клиентът трябва да сключи в полза на банката застраховка „Живот”.
  2. Нараства съотношението вноска / доход – от 50% на 60%
  3. Таксата за предсрочно погасяване беше трансформирана в: При вътрешно рефинансиране – без такса; частично предсрочно погасяване до 10% от първоначалния размер на кредита в рамките на 1 година – без такса.
  4. Най-големи бяха промените при лихвите. След разделянето на лихвите в зависимост от процента на финансиране, банката взе решение този критерий да отпадне и лихвите да бъдат еднакви, независимо от него. След серия корекции, окончателните лихви по продуктите на банката варират от 7.95% до 8.95% в евро и от 9.05% до 10.05% в лева – за продукт „Домът”. Съответно за продукт „Улеснение” лихвите са от 9.05% до 10.05% в евро и от 11.05% до 12.05% в лева. По този начин от банката успяха да постигнат средно понижение на лихвите в евро с около 2.80 п.п., а на тези в лева – с 1.80 п.п.
Друга банка, която успя да понижи своите лихви беше Общинска банка. Подобренията са с почти 2 п.п.

Застраховки „Гражданска отговорност” и „Автокаско”

В самото начало на месец юли ДЗИ прие нова Тарифа по задължителната си застраховка „Гражданска отговорност”. Компанията увеличи базовата си годишна премия, което се отрази и върху крайната цена на застраховката. В резултат на тази промяна полицата поскъпна с около 30 лв. Според новите условия цената на застраховката ще се определя в зависимост от региона на местодомуване на МПС-то. Най-висока ще е цената на застраховката за Регион 1 – гр. София, следвана от Регион 2, включващ градовете Пловдив, Варна, Бургас и Благоевград и най-ниска ще е премията за Регион 3, в който са включени всички останали градове. След тази промяна за МПС с регион на местодомуване гр. София най-ниска е цената на полицата за лек автомобил до 1300 куб.см., при предимно управление на територията на Р България. При тези условия годишната премия е 166 лв. (с вноска за ГФ и стикер).

В средата на месеца компанията въведе нова автомобилна застраховка „Каско +”. При новите условия цената на застраховката се определя в зависимост от възрастта на автомобила и неговата застрахователна сума. По този начин най-ниско тарифно число за клауза „Пълно автокаско” е за леки автомобили на възраст до 1 година и оценени на стойност над 50 000 лв. При еднократно заплащане на годишната премия компанията предоставя отстъпка в размер на 5%. Минималният размер на годишната премия е 200 лв., а при избор на ремонт в доверен сервиз или изплащане на обезщетения по представени фактури мин. годишна премия е 400 лв. При възползване от правото на ремонт в доверен сервиз премията се завишава от 20 до 30 на сто (в зависимост от застрахователната сума).

На същата дата Дженерали също промени Тарифата си по задължителната застраховка „Гражданска отговорност”. След промяната най-ниската базова премия за лек автомобил е в размер на 196 лв. Това е цената на застраховката при положение, че собственика на автомобила е физическо лице с постоянен адрес, различен от София, Пловдив, Варна или Бургас и неговата възраст е над 29 год. Това е цената на застраховката за леки автомобили с мощност до 1600 куб. см. В същото време ако водачът е с постоянен адрес гр. София и е на възраст под 29 год., той ще трябва да заплати 270 лв. Основната целева група на компанията са водачи на МПС на възраст над 29 год. Дружеството обяви промени и по имуществената си застраховка „Авто каско”. В зависимост от регистрацията на автомобила компанията предоставя отстъпки от тарифните числа за шофьори на възраст над 29 год., за „каско фамилия” – от 6.60 до 13.30 на сто. Също така компанията включи в списъка си с рискови марки Тойота Ленд Крузър и извади Мерцедес.