Трудно е да се повярва, но iPhone се появи преди по-малко пет години. Благодарение на неговата популярност, индустрията, която създава приложения за телефони от неговия клас, се развихри, отваряйки възможност за работа на хиляди хора. Доктор Майкъл Мендес от South Mountain Economics дори е пресметнал колко точно работни места за американците е създал този бизнес - 446 хил., съобщава TIME.

Това е доста добра цифра за индустрия, която е на по-малко от пет години. Тя дори надхвърля броя на новите работни места, създавани от софтуерната индустрия, безжичните технологии и интернет компаниите като цяло.

Според професор Мендес броят на работните места, които индустрията на приложенията създава, не може да се измери с методите на държавната статистика, за това подходът към нея е съвсем различен. За да получи желаната информация, професорът е издирил всички обяви за работа по приложения за мобилни телефони и за социалната мрежа Facebook, както и обявите за помощ при разработването на подобни проекти. Мендес не е включил в изследването си работните места, които се разкриват покрай необходимостта от продажба и маркетинг на съответните нови приложения.

Според изследователя трендът по разкриване на нови работни места в тази индустрия ще се запази и през следващите години, въпреки, че има признаци на леко забавяне на темпа на растеж. От декември 2008 година до сега тази индустрия е нараснала със 250%, като едва през последните месеци се отчита известно забавяне. Въпросът за това колко бурно ще е развитието й от тук нататък, зависи от това колко голяма може да стане икономиката на приложенията. Това, според Мендес, зависи от развитието на безжичните комуникации и социалните платформи. Ако те продължат да се движат все така, и икономиката на приложенията ще продължи да расте.