Еврохолд приключи 2009 г. с над 2 милиона лева печалба, въпреки че към деветмесечието отчете нетна загуба в размер на 3.5 млн. лв., сочат данните от отчета на компанията.

Положителният резултат се дължи основно на печалбата, формирана след продажбата на Авто Юнион Център.

Повишение отбелязват разходите за външни услуги и лихви. Увеличение отбелязват и приходите от лихви, но приходите от дейността отчитат спад до 17.253 милиона лева от 42.313 милиона лева.