Към октомври 1100 фирми са заличени от Централния професионален регистър на строителите, съобщи председателят на Камарата на строителите в България Светослав Глосов. Фирмите не са подали годишното потвърждение в регистъра. Новорегистрираните компании са 414. Общият брой на регистрираните строителни фирми е 4072. Почти две трети от отпадналите фирми са от жилищното строителство и голяма част от тях са от София.

По данни за края на 2008-2009 г. общият брой на заетите в сектора е бил 263 000 души, а сега са 142 000. Отпадат главно хората с ниска квалификация, пише БТА.

Според ръководството на камарата продължава процесът на "изчистване" на регистъра от конюнктурните фирми, създадени през 2006-2008 г. по времето на бума на жилищното строителството. От бранша не са отпаднали големите строителни фирми.

Глосов каза, че браншът не е тръгнал да излиза от кризата, но изрази надежда излизането да се усети през пролетта на следващата година.

Повече от 20 на сто ще е спадът на обема на строителството тази година спрямо миналата. През 2009 г. спадът беше 68 на сто спрямо 2008 г. Минимално оживление тази година има при жилищното строителство. Ръст на строителството има в изграждането на пътища.

Сред тенденциите в бранша ръководството на камарата открои преминаването на строителните фирми към по-висока категория по отношение на увеличаване на числен състав и дълготрайни активи. Компаниите се преориентират към инфраструктурно строителство, защото очакват в подобни проекти приток на европейски средства през следващите години.

Очакванията на бранша да 2013 г. са за постъпления на средства главно от европейските фондове. Сред перспективните за строителството сектори през следващите години са големите транспортни проекти, инфраструктурата в малките населени места, еко и енергийните обекти.

Само по проекта за АЕЦ "Белене" се очаква да бъдат разкрити над 15 000 работни места.