През декември 2009 г. спрямо ноември в еврозоната новите промишлени поръчки се повишават с 0.8%, след като през ноември на месечна база бе отчетен ръст от 2.7 на сто, съобщи Евростат.

За декември на месечна база в целия Европейски съюз има ръст на индустриалните поръчки от 0.6 на сто след повишението през ноември с 2.4%.

На годишна база декември 2009 г./декември 2008 г. индустриалните поръчки се повишават в зоната с 9.5% и с 6.3 на сто в целия Европейски съюз.