Промените в BG-40, които бяха направени с решение на Съвета на директорите на БФБ-София, влизат в сила от днес. От широкият индекс излизат Българска телекомуникационна компания АД и Химко АД, а на тяхно място влизат Първа Инвестиционна Банка АД и Каолин АД.

Изчислението на индексите се извършва въз основа на цената на последната сключена сделка с акциите, включена в базата на съответния индекс, считано от 14 ноември тази година.

Българска телекомуникационна компания АД беше извадена и от базата на BGTR30. На мястото на телекома в базата на индекса се добавя Фазерлес АД. Промените в BGTR30 ще се извършат на 3 декември тази година.