Изграждането на нефтопровода Бургас-Александруполис изисква законодателни промени. Това съобщи Стефан Гунчев, генерален директор на българската компания за изграждането на тръбата. След 2-3 месеца ще стане ясна точната цена на проекта като засега са предвидени 1.2 милиарда долара.

Специално заради проекта Бургас-Александруполис у нас пристигна президентът на руската компания "Транснефт" Николай Токарев. Той бе категоричен, че до средата на следващата година трябва да приключат всички административни процедури около проекта, след тях и различни промени в българските закони. От своя страна Стефан Гунчев обясни, че земите, под които ще премине тръбата, няма да бъдат отчуждени, а за тях ще бъде заплатена определена цена на собствениците им. Те обаче няма да могат да строят или да обработват трайни насаждения върху тях.

Към момента у нас е уреден статутът на преминаването на газопроводи и далекопроводи, но не и на нефтопровод. Затова промените ще бъдат направени на базата на предложение на международен консултант. Тръбата трябва да бъде готова в края на 2012 година. По нея ще преминават 35 милиона тона нефт годишно, 18 милиона от които от руската страна. Тя ще поеме и 51 процента от разходите по изграждането.

Президентът на "Транснефт" обясни, че екологичната сигурност на проекта е абсолютна. Специално за Пристанище – Бургас се обсъждат четири системи за разтоварване на нефт. Националният съвет към регионалното министерство ще препоръча най-добрата от тях.