Публичният дълг на Великобритания надхвърли 60% от БВП през февруари, след като правителството зае нови заеми за 12.4 млрд. паунда.

по този начин общият нетен дълг достига 857.7 млрд. паунда или 60.3% от БВП на страната. През януари той възлизаше на 59.9%.

За финансовата година / април - февруари/ дефицитът на бюджета в публичния сектор възлиза на 94.7 млрд. паунда. AP