Работещите по трудов договор през 2009  г. са намалели с 2.5% в сравнение с 2008  г. и са 2.41  млн.  души, сочат предварителните  данни  на  НСИ.

Най-голям спад е регистриран в добивната промишленост - 11.7%, строителството - 11.6% и преработващата промишленост - 11.0%. Спрямо 2008  г. най-голямо  увеличение  на  наетите  по  трудов договор се  наблюдава  в  т. нар „Други  дейности” - 11.4%, в хотелиерството  и  ресторантьорство” - 7.1% и  в „Професионални  дейности  и  научни изследвания” - 5.6%. 

Средната годишна работна заплата за страната през 2009 г. e 7296 лева. В сравнение с 2008 г. тя е нараснала с 11.6%.