трудов договор

Работа

Все повече непълнолетни у нас работят

Трайна тенденция към ръст на издадените разрешения за работа на непълнолетни показват данните на Главна инспекция по труда.  За първите пет месеца на 2024 г. те са 3404, като над 3300 от тях са за лица ...

1

Работа

Какво губим, ако работим без трудов договор

По повод стартирането на летния сезон и активното търсене на работници за сезонна заетост Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” (ИА ГИТ) напомня на търсещите работа хора да бъдат внимателни ...

0

Работа

Какви са правата ни, ако искат да ни намалят заплатата

Трудовият договор е ключов документ, който регулира отношенията между работодателя и служителите. В него се определят не само основното възнаграждение, но и други важни аспекти като допълнителни с постоянен ...

1

Работа

Назначават работници на трудов договор с фиктивни клаузи

От началото на годината, с цел засилване присъствието на контролните органи на обекти, които са рискови по отношение полагане на недеклариран труд, се извършват проверки за бърз контрол, насочен към законосъобразното ...

0

Работа

Над 55 000 нарушения на трудовото законодателство за последните три месеца

Над 55 000 нарушения на трудовото законодателство констатираха инспекторите на Главна инспекция по труда за първите три месеца на 2024 г. Проверени са 11 300 предприятия с над половин милион работници ...

0

Работа

Права и задължения при работа на допълнителен договор

Кодексът на труда предоставя редица възможности и правила за сключване на допълнителни трудови договори, както с един и същ, така и с друг работодател. Тези разпоредби са от съществено значение както ...

0

Работа

Окончателно приеха условията за работата от вкъщи

При работа от разстояние работникът или служителят не е длъжен да отговаря на работодателя по време на междудневната и седмичната почивка. Изключение ще бъдат случаите, когато в индивидуалния и/или в колективния ...

0

Работа

Приеха промени за работата от разстояние

Парламентът прие на първо четене промени в Кодекса на труда (КТ), с които се усъвършенства нормативната уредба, приложима към работата от разстояние и се регламентира отговорност за гарантиране на трудовите ...

0

Работа

Колко трябва да ни платят, ако сме дежурни или на разположение

Недостигът на кадри в България, а и в Европа е сред причините сред работодателите да набират популярност двете форми на допълнителна заетост - дежурството и времето на разположение. Това каза в интервю ...

2

Пенсиониране

КНСБ е против тавана от 12 заплати при пенсиониране на държавни служители

КНСБ се обяви против внесените промени в Закона за публичните предприятия, с които се въвежда "таван" от 12 заплати при пенсиониране на работещите в държавните фирми. Вносители на текстовете са депутати ...

1