Седмичното представяне на индексите на БФБ заличи впечатлението за полятному мудна седмица в търговията с ценни книжа. Финалът й бе особено силен и изненадващ с прехвърлените големи дялове от водещи дружества.

Започналите да излизат консолидирани финансови отчети също се намесиха в инвеститорските решения и така на пазара се видяха и стабилни двуцифрени ръстове по позициите.

На седмична база индексите постигнаха пореден напредък, като по този начин поставиха рекорди по бързо наваксване на загубеното.

SOFIX се покачи с 4.08% до 461.29 пункта.
BG40 добави 1.99% до 128.22 пункта.
BGREIT напредна с 3.36% до 44.22 пункта.
BGTR30 се повиши с 3.27% до 343.97 пункта. 

Солидно поскъпване се наблюдаваше по позицията на М+С Хидравлик АД. седмицата за казанлъшкото дружество започна от цена на отваряне 3.76 лв., за да завърши при 4.60 лв. за лот, което е поскъпване с 22.34% на седмична база.

Добивното дружество Каолин АД от град Сеново също получи подкрепа от пазара и добави 10% към капитализацията си до 5.28 лв. за акция.

Фармацевтичният гигант Софарма АД бе сред търгуваните в по-голям обем. Резултатът от сделките е добър за акционерите, чиито инвестиции поскъпнаха с 1.06% за седмицата до 3.80 лв. за ценна книга.

Зърнени храни България АД също се нареди сред поскъпващите с 1.26% до 0.80 лв. за лот в последната сделка за седмицата.

На отрицателна територия стъпи Оргахим АД, който започна от 101 лв. за лот в понеделник, за да затвори на 99 лв. за акция или с понижение от 1.98%

В петък през борсата се извършиха 2 големи прехвърляния - на извън регулиран пазара преминаха 98 681 640 лота на Зърнени храни България АД, като пакетът представлява 57.78% от капитала на дружеството и транзакцията бе за 96 млн. лв.

На регулиран пазар пък се извърши прехвърляне на 49.83% или 6 093 934 книжа от капитала на Проучване и добив на нефт и газ АД при средна цена 3.50 лв. за лот, с което към оборота бяха добавени 18.8 млн. лв.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!