Само 13% от фирмите у нас са доволни от качеството на висшето образование и от подготовката на студентите, показва проучването сред членовете на БТПП за нивото на образованието и прогнози за търсените специалисти. 

67% от участвалите в анкетата работодатели казват, че на студентите са им необходими допълнителни знания. 

При предишното проучване през 2008 г. резултатите са същите - тогава 68% от фирмите са били на това мнение. Крайно негативни оценки за подготовката на студентите у нас дават 20% от анкетираните, а доволните са само 13 на сто. 

Основните пропуски в образованието на младите според бизнеса са в професионалните умения и в базисните икономически познания. Близо 45% от фирмите считат, че на младите хора им липсват също умения за работа в екип, а според 38% - и на предприемаческо мислене. 

В анкетата работодателите отбелязват, че на завършилите образование им липсват практически познания и трудно правят връзката между теоретичната подготовка и нейното практическото приложение.

През следващите 5-10 години членовете на БТПП ще се ориентират към наемане на хора със средна или висока квалификация. Най-търсени в бъдеще продължават да са кадрите с техническо образование, включително IT специалисти, като спрямо предходни проучвания продължава да расте броят на фирмите, които планират да наемат служители, завършили информатика.