Министърът на финансите на САЩ Тимъти Гайтнър предложи на Конгреса въвеждането на мащабни регулаторни реформи, включително орган, който да осъществява надзор над всички ключови финансови институции и платежни системи.

Трябва да укрепим нашата система за разумен надзор във финансовия сектор, каза той в комисията по финанси към Камарата на представителите, разкривайки широките реформи, обхващащи банките и финансовите фирми, хед фондовете, валутните пазари и още по-сложния пазар на дериватните инструменти.

Гайтнър призова за създаване на единен регулаторен орган “с отговорност за поддържане на системна стабилност в основните институции и важните системи за разплащане и клиринг”.

Американското правителство иска също да установи “значително по-консервативни капиталови изисквания за институциите, които представляват потенциален риск за стабилността на финансовата система". Фокус