Нелегалните акцизни стоки вече ще могат да се използват като суровини и да се преработват до други, годни за употреба крайни продукти.

Това предвижда проект на Наредба за разпореждането с отнети и изоставени в полза на държавата акцизни стоки, съобщиха от Агенция „Митници”.

Според проекта, чрез търг с тайно наддаване ще се продават алкохолът и енергийните продукти, а на задължително унищожаване подлежат тютюневите изделия.

Подобна наредба се пише за първи път, откакто действа настоящия Закон за акцизите и данъчните складове, уточняват от митниците.

Целта на подзаконовия нормативен акт е да се намали количеството акцизни стоки, които залежават в складовете на агенцията, като чрез продажбата им не само ще се реализират приходи за държавния бюджет, но ще се намалят и разходите по складирането, без риск акцизните стоки да се върнат отново на нелегалния пазар, обясняват оттам.

Агенция „Митници” поддържа десетки складови бази в цялата страна. Голяма част от площта им е заета с отнети в полза на държавата или изоставени акцизни стоки, които поради липсата на нормативна база не можеха да бъдат реализирани.

Проектът на наредба е публикуван на сайта на Агенция „Митници”.