В началото на година Институтът за пазарна икономика /ИПИ/ обяви, че Денят на свобода от правителството ще настъпи на 1 юни 2010. Това е датата, на която всички ние би следвало да сме изработили достатъчно, за да попълним държавната хазна за цяла година.

В приетия в началото на годината Бюджет 2010 сметките са показвали, че това събитие ще се случи на 1 юни 2010. Точно в навечерието на тази дата нещата се промениха чувствително, казват от института. Очакваната ревизия на Бюджет 2010 показва съвсем друга картина – малко по-висок от заложения брутен вътрешен продукт /БВП/ и сериозен спад на приходите спрямо разчетите. С други думи, тази година денят на свобода от правителството вече е настъпил, но дали това е повод за радост?!

Държавата може и да изземе относително по-малко от други години, но това по никакъв начин няма да повлияе на размера на намесата и в икономиката на страната. Разходите отново ще бъдат на познатите размери от последните няколко години, т.е. около 40% от БВП на страната, изчисляват от ИПИ. По-всичко личи, обаче, че ще бъдат финансирани и с пари от фискалния резерв, тоест изземването от всички нас през тази година ще бъде по-малко за сметка на натрупани спестявания, става сяно от анализа на ИПИ.

Според тях по-ниските приходи биха били добра новина ако се дължат на по-ниски данъци, но в случая са предизвикани от тежката икономическа обстановка. Спадът при приходите е породен най-вече от срива при косвените данъци – ДДС и акцизи, тоест от данъците, които в най-голяма степен зависят от икономическата активност. В същото време, приходите от данъците върху труда, тоест това, което се изземва непосредствено от работещото население в страната, остават на нивата от предходните години.

Ако приходите през тази година е трябвало да покрият и бюджетният дефицит на страната, то Денят на свобода от правителството пак е щял да настъпи в началото на месец юни. Бюджетният дефицит няма да ни направи по-свободни през 2010 г. и със сигурност ще затрудни живота ни през идните години, смята от института.

Според ИПО българската икономика може да се развива много по-бързо, ако се следват принципите на свобода, предприемачество, лична инициатива, свободен и конкурентен пазар. Конкретните предложения на ИПИ включват:

  • сериозно намаление на осигурителната тежест в страната, която все още е на нива около 30-те процента;
  • постигане на реална фискална децентрализация, при която кметовете имат правомощията не само да увеличават и намаляват местните данъци и такси, но и да отменят стари или създават нови такива. Прехвърлянето на преките данъци към местната власт също е интересна алтернатива.
  • въвеждане на нулев данък върху реинвестираната печалба, премахване на данък дивидент и намаление на данъка за ЕТ от 15% на 10%.

Всички тези предложения, обаче, трябва да вървят заедно с намалението и на разходната страна на бюджета чрез приватизация на държавните предприятия, оптимизиране на администрацията, ограничаване функциите на държавата и реформа в областта на здравеопазването и социалното осигуряване, смятат от института.

Ако всичко това се случи, то може да очакваме Денят на свободата от правителството да настъпи ефективно още през месец април.