ДФ Адванс Източна Европа реализира доходност от 17.56% през първото тримесечие на тази година. Другите два фонда - Адванс IPO Фонд и Адванс Инвест са съответно на второ и седмо място по доходност сред българските колективни инвестиционни схеми с 9.78% и 5.77% възвращаемост.

Месец март бе изключително силен за фондовите пазари от Източна Европа. Най-съществената причина за доброто представяне на Адванс Източна Европа са резултатите на Русия, Румъния и Украйна, които са трите пазара с най-високо тегло в портфейла на фонда. За тримесечието Русия поскъпна с 5.85%, Румъния с 27.18%, а Украйна е най-силния пазар в света с доходност от 64.11%, каза Александър Николов, портфейлен мениджър на Адванс Източна Европа. Хърватска също се представя добре с 6.92%, докато Сърбия и България изостават по-съществено с доходности от началото на годината съответно от 3.23% и -1.36%. Впечатляващите ръстове дойдоха на фона на продължаващите страхове от пренасяне на кризата в Гърция върху глобалната икономика, но като имаме предвид и ръста на развитите пазари /5.8% за индекса S&P500 в САЩ/, то очевидно капиталовите пазари игнорират тези инвеститорски страхове, допълни той.

Очакванията на Карол Капитал Мениджмънт са за по-нататъшно силно представяне както на глобалните пазари, така и на пазарите от региона на Източна Европа. В сравнителен аспект фондовите пазари на Източна Европа ще се представят много по-силно от развитите пазари, а вероятно и от повечето развиващи се пазари в останалите региони на света. До края на годината са възможни 2-3 низходящи корекции на някои от пазарите /особено тези, които поскъпнаха много досега/, но средносрочният тренд на този етап е твърдо възходящ и тези корекции няма да бъдат дълбоки и да доведат до нов мечи пазар. Факторите за силно представяне пред Русия, Украйна и Румъния остават и за следващите месеци, като в същото време анализаторите на Карол  са позитивни и за по-изоставащите пазари на Хърватска, Сърбия и България – в даден момент през годината те ще се опитат да компенсират поне частично изоставането си от останалите борси в региона. 

Апатията на българския пазар продължава. Оборотът на борсата намалява със 77% за година до 37 млн. лв. през март. Така българският капиталов пазар изглежда изцяло изолиран от случващото се наоколо. Вместо очакваното пролетно раздвижване в българската икономика, ситуацията става по-заплетена, коментира Даниел Ганев, портфейлен мениджър на Адванс Инвест.

Под заплахата на безконтролно нарастващ бюджетен дефицит, правителството се наложи да приеме пакет от мерки за фискална стабилизация. В края на февруари дефицитът е вече над 2% от БВП /1.4 млрд. лв./, за разлика от традиционния за този период излишък. Добра новина, от друга страна, е продължаващото свиване на дефицита по текущата сметка /-8.6% от БВП за 2009 г./. Сравнително стабилни за 2009 г. остават и преките чуждестранни инвестииции – EUR 2.9 млрд. /8.4% от БВП/. Проблемите в Гърция не дадоха отражение на Българската фондова борса, но пък все по-осезаемо ни отдалечават от влизането в чакалнята за еврозоната ERM2, смята Ганев.

В Румъния, от друга страна, борсовата търговия е във вихъра си. Пазарът се държи изключително силно, а у участниците цари ентусиазъм. За месеца индексът BET поскъпва с 12%, което резултира в нарастване от цели 27% за тримесечието. Сериозно поскъпване има при финансовите конгломерати SIF, петролните компании, и инфраструктурните акции.