Силна волатилност се наблюдава на пазара на квоти за емисии на парникови газове през последните седмици, анализира брокерското подразделение на Vertis Finance.

През месец март цената достигна нива под € 12.45, след което бяха отбелязани нива от € 16.50. Брокерите наблюдаваха изменения с повече от € 1 в рамките на една сесия, което според Vertis може да бъде сигнал за намесата на спекуланти на пазара на емисии.

За спекулативната търговия, която е различна от тази, която извършват участниците в Европейската система за търговия с емисии, чрез която те  покриват задълженията си, водещ фактор е прогнозата за цените, на които ще се котират Европейските разрешителни за емисии на парникови газове EUA. 

Най-голямо влияние върху цената им оказват цените на електрическата енергия на европейския пазар. Когато ценовата разлика между прихода от продажба на единица електрическа енергия и разхода за закупуването на енергоносители за производство на единица електрическа енергия расте, то икономически по-изгодно е да се произвежда енергия от изкопаеми горива. В този случай енергийните компании предпочитат да купуват EUA и цените на квотите се покачват. Когато спредът между приход от продажба на ток и разход за купуването на енергоносител намалява, то и цените на европейските квоти намаляват.

Друг фактор са пазарите, с които анализаторите от Vertis виждат връзка. Когато наскоро индексите FTSE и DAX се сринаха заради финансовата криза в Гърция, цените на EUA спаднаха от около € 16 на около € 15. След възстановяване на пазарите и цените на разрешителните за емисии се покачиха. Възможна причина за това е, че икономическата депресия в Европейския съюз намалява използването на изкопаеми горива и това се отразява и на пазара на квоти.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!