парникови

Последни

Новият европейски надзор - на линия след 1 януари

Нова европейска надзорна рамка се създава от 1 януари 2011 година. Решението е резултат от продължителен процес, в който България в лицето на Министерството на финансите и Българскат...

0

Последни

Ранкова: Аз написах стратегията. Очаквам градивните ви коментари!

Авторство на стратегията за развитие на капиталовия пазар призна пред DarikFinance.bg Димана Ранкова, която е новият - стар заместник-шеф в Комисията за финансов надзор, отговарящ именно за този сегмент ...

0

Последни

Топлофикация - Бургас продаде въглеродни квоти в Дания

Седмица преди България да отпадне от търговията с парникови газове, „Топлофикация- Бургас” успя да прехвърли своите редуцирани емисии към датския регистър. Това съобщават от дружеството. Към ...

0

Последни

Силна волатилност на въглеродните пазари

Силна волатилност се наблюдава на пазара на квоти за емисии на парникови газове през последните седмици, анализира брокерското подразделение на Vertis Finance. През месец март цената достигна нива под ...

0

Последни

Икономика на климатичните промени. Част шеста

През последните седмици в DarikFinance.bg ви предложихме поглед върху историята и същността на инициативите срещу глобалното затопляне. Озаглавихме поредицата от статии "Икономика на климатичните промени", ...

0

Последни

Икономика на климатичните промени. Част трета

Ангажиментът на Европейския съюз за първия от двата периода по Протокола от Киото, а именно 2008 - 2012 година е намаление на емисиите парникови газове с 8% спрямо равнището им през 2005 година. За времето ...

0

Последни

Икономика на климатичните промени. Част втора

Ангажименти на държавно равнище за намаляване на емисиите изпускани парникови газове за пръв път в историята си приемат през 1992 година 160 страни - участнички на конференция в бразилската столица Рио ...

0

Последни

Икономика на климатичните промени. Част първа

С повече от 6 млн. квоти за продажба разполагат българските дружества, участващи в системата за търговия с емисии на парникови газове. При пазарна цена към момента от € 13 за един сертификат, това ...

0