Агенцията за приватизация /АП/ избра Ситигруп Глобал Маркетс Лимитид за консултант при продажбата на Булгартабак холдинг АД, съобщиха от ведомството. Конкуренти на спечелилата компания са били консорциум Райфайзен инвестмънт – Камбуров, Рънейсънс Секюритис ООД и консорциум Кей Би Си Секюритис Н.В – АД и Токушев – съдружници.

В предложението на Ситигруп е включено възнаграждение от 1.018 млн. евро за изготвяне на правен анализ, информационен меморандум и приватизационна оценка и организиране и поддържане на виртуална информационна зала. Освен това при успешна сделка компанията ще получи 1.6% от стойността на продажбата, след нейното приключване, става сяно от съобщението на АП.

Ситигруп е водещ консултант в световен мащаб с осъществени над 900 успешни сделки на обща стойност над 4 000 000 млн. долара. Компанията е консултирала някои от най-големите европейски приватизационни проекти, включително в енергийния сектор на Великобритания, Франция, Португалия. Участвала е и при реализирането на шест сделки в областта на тютюневата промишленост за периода 2007-2009 г., включително през 2008 г. е консултирала турското правителство при приватизацията на тютюневия холдинг Текел, информират от АП.

На Ситигруп Глобал Маркетс Лимитид ще бъде възложено цялостно консултиране и оказване на съдействие на АП по подготовката за продажба, избора на процедура, правен анализ на състоянието и съдействие по време на самата приватизация.

В края на миналата година министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков съобщи, че началната цена за приватизацията на държавния дял в Булгартабак холдинг ще е близо 100 млн. евро. Прогнозата е, че до средата на годината дружеството ще бъде продадено.