НСИ изменя методиката си за изчисляване на Брутния вътрешен продукт съобразно европейските регламенти и вече ще прибавя към БВП също и произведеното от неформалната икономика. Това посочи Мариана Коцева, председател на НСИ, пред депутатите от парламентарната комисия по бюджет и финанси, съобщава БТА.

Решението за ревизията е взето още през 2008 г. и експертите на НСИ още оттогава правят изчисленията. Европейският регламент ни задължава да изчисляваме и неформалната икономика в БВП, каза Коцева. По данни на НСИ през последните години неформалната икономика е около 10-12 процента от БВП, или ако БВП е 60 млрд. лв., то неформалната икономика е в размер на 6 млрд. лв. Така сумата от сивия сектор вече ще се прибавя към БВП на страната.

Според Коцева процентът на сивата икономика у нас е съпоставим с процента в останалите европейски страни. Неформалната икономика включва куфарна търговия, бакшиши и недекларирани касови приходи.

Ревизията в методиката за изчисляване на БВП включва още и отчитане на приноса на финансовите предприятия. Досега техният продукт е бил изчисляван от 2002 г. насам, а сега НСИ се връща в изчисленията си за приноса на финансовите предприятия към БВП до 1995 г., за да има база за сравнение. Променя се и начинът на отчитане на дължимите данъци. Докато досега са давани данни само за дължимите данъци, то сега НСИ, съвместно с НАП, е изчислил вече и какъв е размерът на внесените данъци по видови данъци и по тримесечия.

Също според методология на ЕС НСИ прави съпоставка на БВП с цени от 2000 г., като за следваща базова година ще се приеме 2005, след това 2010 , 2015 и т.н.