Най-голямата банка в Гърция The National Bank of Greece се подготвя да продаде 20-процентовия си дял в турската Finansbank, съобщава изпълнителният й директор, цитиран от Reuters. Банката е собственик на третата по големина на активите банка в България - ОББ.

Турската Finansbank е един от най-печелившите активи на NBG, донесълл 39% от реализираната печалба през първото тримесечие на тази година. Подажбата обаче изглежда неизбежна. От една страна желаещите да придобият този миноритарен дял са много, което означава, че NGB веднага ще разреши част от проблемите си, а от друга, Националната банка на Гърция се нуждае спешно от повишаване на капиталовата си адекватност, още повече, че според собствените й анализи, през тази година се очаква пик на необслужваните кредити. За миналата година те бяха 8.5%. През тази година банката се надява да реализира такава печалба, която да успее да абсорбира загубите от лошите кредити.

В момента банковата система на страната понася тежко ударите на финансовата криза и затегнатите мерки за фискална дисциплина. Населението изтегля депозитите си, растат проблемните кредити, загуби носят и притежаваните от банките държавни ценни книжа.

Според информацията Националната банка на Гърция разглежда вариант, при който операциите й в Югоизточна Европа да бъдат обединени под една шапка, което ще доведе до по-голяма гъвкавост и синергия между отделните звена. Ройтерс обръща внимание върху факта, че банката има активи в България, Румъния, Сърбия и Кипър.

Националната банка на Гърция е основен акционер в Обединена Българска Банка, където държи 99.9% от капитала. През миналата година ОББ реализира 65.228 млн. лв. печалба и приходи от дейността в размер на 491.046 млн. лв. Активите й са за 7.455 млрд. лв.

Националната банка на Гърция е основана през 1841 година, като получава правото да издаде първите банкноти на младата гръцка държава преди създаването на Централната банка на страната през 1828 година. NGB е листвана на борсите в Атина и Ню Йорк. Има над 590 офиса и 1 316 банкомата в Гърция, а в България групата започва дейност през 1996 година, откривайки клон за банкови операции. През 2000 година Националната банка на Гърция придобива 89.9% от ОББ, която по това време е втората по големина банка в България. През 2004 година гръцката банка увеличава дела си в ОББ на 99.9%.

Други членове на Групата на НБГ в България са Интерлийз – най-голямата лизингова компания в България и ОББ Асет мениджмънт, занимаваща се с управление на инвестиционни портфейли.

* Не е препоръка за вземането на инвестиционно решение!