След вчерашното решение броят на компаниите в индекса на българските сини чипове да бъде сведен до 15, днес Съветът на директорите на БФБ – София определи коефициентите за фрий-флоут, валидни за новите участници в SOFIX.

Това са Адванс Терафонд АДСИЦ с фрий-флоут коефициент 0.5779, Стара планина Холд /0.6547/, Зърнени Храни България /0.2982/ и Доверие Обединен Холдинг /0.6431/.

 

 

Емисиите, които напускат SOFIX, са
ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ-София
М+С хидравлик АД-Казанлък
Неохим АД-Димитровград
Оловно цинков комплекс АД-Кърджали
Оргахим АД-Русе
Спарки Елтос АД-Ловеч
Корпоративна търговска банка АД-София
Трейс груп холд АД-София
Холдинг Пътища АД-София

С решението на Съвета на директорите от базата на BG 40 се изваждат 6 емисии и се добавят нови 6. От базата на BG REIT се изваждат 5 и добавят две нови емисии. В базата на BGTR30 се подменят четири емисии.

Промените в състава на индексите влизат в сила на 20 септември.

SOFIX e индекс, базиран на пазарната капитализация на включените емисии обикновени акции, коригирана с фрий-флоута на всяка от тях. Индексът се състои вече от 15-те емисии акции с най-голяма пазарна стойност на фрий-флоута.

За да влиза в SOFIX, емисията акции трябва да отговаря и на редица допълнителни условия, сред които пазарна капитализация, не по-малка от 40 млн. лева и фрий-флоут не е по-малък от 25% от размера на емисията, или пазарна стойност на фрий-флоута не по-малка от 10 милиона лева. Броят на акционерите трябва също така да не е по-малък от 500.