Единственият позитивен момент в българската икономика през второто тримесечие е съживяването на износа – това е анализът на световната одиторска компания Ernst&Young в последното проучване „Прогноза за еврозоната“.

Според анализаторите, въпреки предишни структурни реформи, валутен борд и добра финансова политика, България ще отчете свиване на БВП в размер на почти 1% през 2010 г. Домакинствата и фирмите ще продължат да бъдат предпазливи, докато не стане ясно, че рецесията е отминала, аргументират се изследователите.

Така прогнозите на Ernst&Young се разграничават от правителствените, тъй като в проектобюджета за 2011 г. е заложен икономически растеж от 0.7% през тази година. Одиторите не пропускат да споменат, че понижението на БВП за първото полугодие вече възлиза на 2.5% от БВП.

Правителството продължава да очаква, че левът, който в момента е фиксиран към еврото, ще се присъедини към европейския обменен механизъм (ERM II), а влизането в еврозоната е планирано за 2012. Но като се има предвид последната финансова и дългова криза в ЕС и включването на бъдещи участници (особено тези като България, които имат проблеми от гръцки стил при отчитането на точни финансови данни), 2014 изглежда по-реалистична крайна дата за влизане в еврозоната“ - посочва се още в анализа.

Положителна оценка получава финансовата позиция на България, която въпреки нестабилната икономика изглежда нарастващо силна, което контрастира с надигащото се неспокойствие в Румъния.

Финансовият министър не възнамерява да търси помощ от МВФ, въпреки че планира да емитира международни облигации на стойност 1 милиард евро с цел увеличаване на резервите. Изглежда че ниското ниво на дългове на България и системата на валутен борд успешно са защитили икономиката от заразяване с южноевропейската криза, посочва се още в изследването.

И все пак слабата икономика на Европейския съюз (която поема около 60% от износа на страната) ще натежи на възможностите за растеж през следващите няколко години, считат анализаторите. Както е известно много българи работят в страни като Гърция, Италия и Испания, а там трудовите възнаграждения и заплатите са спаднали с 12% през 2009. Преводите от гастарбайтерите се равняват на 3.3% от БВП на България.

Заплахата от растяща безработица, когато заетостта в летния туризъм и селското стопанство приключи, както и замразените заплати и съкращенията в публичния сектор, притесняват бюджетите на българските домакинства. Въпреки всичко доверието на потребителите се повишава значително през август – до най-високото ниво от октомври 2008 г. насам, когато рецесията започна.

Решението на правителството да спре съкращенията в публичния сектор и да не повишава данъците догодина е успокоило страховете, анализаира ни
Ernst&Young. Все пак частното потребление се очаква да намалее с 3% тази година, от 6.2% спад през 2009.

Одиторската компания предупреждава, че има риск ограничителната финансова политика, насочена към намаляване на бюджетния дефицит, да задържи икономическия растеж под очакваната прогноза.