членвство в еврозона

Последни

Спад на българския БВП с 1% прогнозира Ernst&Young

Единственият позитивен момент в българската икономика през второто тримесечие е съживяването на износа – това е анализът на световната одиторска компания Ernst&Young в последното проучва...

0