На фона на скучната търговия на БФБ, интересен сблъсък на прогнози се получава в Борсометъра на играта Улица на парите.

Прогнозите на участниците за утрешния ден дават почти равни шансове за успех или неуспех при индексите, като при SOFIX шансовете изглеждат 50:50. 

Според очакванията на играчите широкият индекс BG40 и равнопретегленият BGTR30 ще влязат в утрешната сесия с покачвания и 30 минути преди финала на търговията ще удържат зеления цвят. Поддръжниците на тази теория надделяват само с 3 проценти пункта над черногледците.

Все още без гласове остава имотния индекс BGREIT, който днес така и не отлепи от нивото, на което заспа в петък.

Не е препоръка за взимането на инвестиционно решение!

Борсометърът е част от виртуалната игра, наречена Улица на парите. Нейните правила се различават от правилата за търговия на Българска фондова борса.