Средната цена на барел петрол през 2009 г. ще бъде $ 51, прогнозира информационното управление на министерството на енергетиката на САЩ.

Експертите констатират, че последиците от настоящата финансова криза в света са по-тежки, отколкото се е предсказвало по-рано. Във връзка с това специалистите правят извода, че по-съществено ще бъде и съкращаването на глобалното търсене на енергийни ресурси, допълнителният спад на обемите добит суров петрол и неговата цена.

Според изчисленията на информационното управление, на фона на световните икономически сътресения средната цена на барел петрол през тази година ще бъде $ 100, а през новата - $ 51 за барел.

При това глобалното потребление, както се очаква, ще се съкрати през текущата година с 50 хиляди барела дневно, а през следващата с 450 хиляди барела дневно, прогнозират от американското министерство на енергетиката.

Добивът на петрол в страните, които не са членове на ОПЕК, през 2009 ще нарасне с 410 хиляди барела дневно, въпреки спада на добива в Мексико, Северно море и Русия. Ключови източници на този ръст са Азербайджан, Бразилия и САЩ. Добивът на петрол от ОПЕК ще бъде на нива от около 30.6 милиона барела дневно, смятат от Министерството на енергетиката на САЩ. Това е с 1.6 милиона барела по-малко, отколкото през 2008 г.

Източник: БГНЕС